Kort

Herunder findes nogle eksempler på kort og billeder fremstillet med LandCad®:

LandCAD Volumenberegning
Volumenberegninger.


Sporkontrol til DSB
3D Bymodel fremstillet ud fra Frie Grunddata


Digitale matrikelkort
Digitale matrikelkort med mulighed for rettelse af fejl.


Vandløbsregistrering
Længde- og tværprofiler med afgravning/påfyldning.


Kontrol af opmålinger
DanDAS-opmåling.


TK3-kort
Grundkort fra Geodatastyrelsens Frie Grunddata.


Højdekurver
Højdekurver.


Mikrofyn visual digger
Leica Machine Control med LandCAD Digital Terræn model.


LandCAD i Jamaicas regnskov
LandCAD i Jamaicas regnskov.


 

©Toft-Nielsen Datasystemer A/S          WebMaster