Specialfunktioner

LandCad®indeholder alle gængse funktioner til redigering og oprettelse af kortdata, med punkter,linier, objekter og tekster. Kortdata kan lægges på forskellige lag (koder), de styrer udtegningen mht. farver, stregtykkelser, symboler i punkter og symboler på linier. Desuden kan LandCAD® sættes op til at vise påskrifter, for de enkelte kortdata. Påskrifter er data, der på kortet vises som tekster, men er gemt på de enkelte kortelementer, det kan f.eks. være en kote, punktnummer eller en bemærkning.

Figuren viser LandCAD®'s menu til at redigere punkter, linier, tekster, påskrifter og objekter. Makroen er LandCAD®'s opsætning af det enkelte kort, mht. udtegning og visning på skærm.

LandCAD's</p> funktionsmenuFiguren viser LandCAD®'s landmålingsfunktioner.
Funktionerne inkluderer både de gammelkendte og de nyere funktioner til at beregne topologi i et kort.

Figuren viser LandCAD's specialfunktioner. De øverste funktioner er til indlæsning fra forskellige instrumenter, bl.a. direkte indlæsning vis en seriel port.
De næste funktioner vedrører oversættelser til andre formater. Oversættelser kan også foretages andre steder i LandCAD's menu, hvor der er flere formater end de her viste.
De næste funktioner er beregnings funktioner, der kan lave nye kort på grundlag af andre kortdata. Desuden er der beregning af instrumentdata med polære sigter.
LandCAD's digitale terræn model kan beregne jordmængder ud fra punkter i et kort med koter, terræn modellen kan derudover bruges til at interpolere niveau kurver i et kort.
LandCAD kan derudover automatisk danne profiler ud fra en punktmængde i et kort, ud fra en centerlinie. Alle disse profiler kan efterfølgende bruges til at lave en cut/fill beregning ud fra profilerne. Det kalder vi tværprofilbaseret volumenberegning.
Der er altså 2 måder at lave mængdeberegninger på i LandCAD.

Toft-Nielsen Datasystemer A/S           WebMaster