FAQ

LandCAD ofte stillede spørgsmål, og svar dertil.


Tekster eller linier i rammefil udtegnes ikke ?

Tjek om koder er slukket i sagen, og om disse tekster eller linier har en af disse koder.

Undersøg om den aktuelle kodetabel undertrykker udtegning af disse koder, tekstpen eller liniepen er 0 eller 9


Niveaulinnier vises ikke ?

Er trekanter fra DTM indlæst i sagen (supleret).

Er kode 999 slukket.


hvordan laves en listefil ?

i en dosprompt skrives kommandoen DIR /B *.DSF > LISTEFIL.LST lister alle dsfl filer i aktuelle område, uden header og opsumering (/B) og skriver listen på LISTEFIL.LST i samme område


LandCAD kan ikke finde TegSy195.asd eller TegSy1.asd, selv om en af disse filer findes i opstarts mappen (som regel C:\tegn\) ?

Tjek filen TegSy397.asd som ligger samme sted, filen indeholder henvisninger til mapper hvor LandCAD finder de forskellige filer, bl.a. TegSy195.asd.


LandCAD kan ikke finde TegSy397.asd, men filen findes ?

Hvis TegSy397.asd ikke ligger i C:\tegn\, kan man på kommandolinien for LandCAD angive en parameter for, hvor den skal finde TegSy397. Parameteren er:
     Land_CAD.exe T3=C:\tegn\


LandCAD kan ikke finde rammefilen. Og åbn dialogen viser kun en del af filnavnet for rammefilen ?

Navnet på filen med sti er for lang, brug RammefilSti i TegSy397.asd til at henvise til en mappe hvor alle rammefiler placeres, derefter skulle det ikke være noget problem.


LandCAD får kun delvis indlæst data fra DXF-fil ?

Tjek med leverandøren om alt er eksploderet i AutoCAD og at ingen lagnavne starter med C.


Hvad får jeg med over i AutoCAD via DXF-formatet ?

I LandCAD kan man vælge Gentegn Hurtig de kortelementer der tegnes på skærmen vil komme med i en konvertering til AutoCAD. Er der elementer man yderligere kunne tænke sig at få med, som f.eks. punktnumre som er LandCAD påskrifter, skal disse påskrifter overføres til at være tekster i kortet. Det gør man v.hj.a. kommandoen "Overfør til IGS (KB)". Det samme kan gøres for skraveringer o.l.


Plot til printer er ufuldstændig, med hvide områder, eller slet intet på papiret ?

Tjek i plotdialogen om printertypen er korrekt angivet. Hvis det er et stort kort og man udtegner i målforhold, kan kortet sikkert ikke være på papiret. Tjek præsentationsgrafik for kortudflytning, evt. rammeudflytning, nulstil dem evt. i makroen.


Hvordan sikrer man at et nyberegnet punkt på eksisterende linie får de samme tilstandsoplysninger som den linie, punktet ligger på ?

Punktet skal skæres ind i linien og dele denne, det gør man ved i Ny Linie at sætte korrekt kode, status og punktnummer, vælg derefter liniekode 9 for at indsætte et enkeltpunkt. Nu bruges tast 7 i Ny Linie til at dele en oprindelig linie. Sæt trådkorset et vilkårligt sted på den linie der skal deles og tryk derefter på tasten 7 på tasteturet, punktet er nu skudt ind i linien og deler denne.

Efterfølgende kan punktet flyttes på plads med Flyt Punkt, Linie Linieskæring eller ORtogonal. Det indskudte punkt får de samme tilstandsoplysninger som startpunktet på den oprindelige linie.