Toft-Nielsen A/S / Landinspektørfirmaet Toft-Nielsen er et landinspektør- og ingeniørfirma, der udfører alle matrikulære og rådgivningsmæssige opgaver : Udstykning, ejerlejligheder, afsætning af skel, situations- og koteplaner, jordfordeling m.m.

Landinspektørfirmaet Toft-Nielsen er medlem af Tryg Landinspektørforsikring. Dette sikrer dig en stor tryghed, når vi udfører landinspektøropgaver for dig.

 

Vi udvikler og vedligeholder også CAD/GIS-programmet LandCad® :

LandCad® er et 100% dansk GIS- og CAD-system, der anvendes af landinspektører, landmålere, ingeniører, arkitekter, entreprenører, ledningsejere samt kommuner og statslige opmålingsvirksomheder.

LandCad® rummer brugervenlig grafisk landmåling, ledningsregistrering, volumenberegning, cut/fill beregning, vandløbsregistrering, GIS, moduler til udveksling af data med Geodatastyrelsen, MIA samt modul til E-Tinglysning.

LandCad® kan konvertere data mellem en lang række kort/GIS-formater og koordinatsystemer, bl.a.:

·         Frie grunddata fra GST Geodatastyrelsen, Kortforsyningen, Datafordeleren, SDFE skråfotos

·         ifc4-format til 3D BIM og Digitalt Byggeri

·         Dansk standard for fotogrammetri og landmåling - DSFL.

·         MicroStation - DGN med cellefiler og DWG med blokke

·         MapInfo TAB - MIF (kortdata) - MID (databaseoplysninger)

·         ESRI ArcGIS - Geodatabaser og Shape med dBase databaseoplysninger

·         Intergraph G/Tech med databaseoplysninger

·         VarmeGraf, Elgraf, Vandgraf og ElReg med databaseoplysninger

·         AutoCAD og AutoCAD Civil 3D DXF og DWG med blokke og headerinformation

·         DAS og Dan-DAS XML format - kloak- og afløbsformat.

·         Dan-Vand forsyningsformat

·         Geodatastyrelsen (GST) Kortforsyningen, raster og vektor, frie grunddata, UTM, KP2000, S34 via nettet (WMS/WFS eller download)

·         Punktskyer fra droner, laserscannere og Kortforsyningen

·         COWI DDOLand og DDOBy Ortofoto via nettet (WMS)

·         LandXML format.

·         GML format til kort og Domstolsstyrelsens E-tinglysning af servitutter

·         GeoCAD og VarmeGraf formater

·         Komma- eller anden karakterdelt fil, med differentieret tolkning af de enkelte linier.

·         UTM, DKTM, KP2000, S34, Geografiske koordinater, Fehmern, Metro, lokale systemer, DVR90, DNN

LandCad® kan udveksle data med en lang række af markedets måleinstrumenter, bl.a.:

·         Leica instrumenter, udveksling på formaterne LCK, GSI og GPS systemer. Leica Viva med kamera samt stregkodelæser er understøttet. LandCAD kan køre på Leica markcomputer med GPS.

·         Trimble og Topcon instrumenter, GPS og totalstation.

·         Geodimeter instrumenter.

·         samt markedets øvrige GPS systemer.

·         Leica/Trimble/Topcon maskinstyring, via LandXML.

LandCad® priseksempler :

           Oversætter DWG/DXF <--> DSFL ................................................. .. DKK 12.000+moms

           Oversætter DWG/DXF <--> Dan-DAS og Dan-VAND . .......................... DKK 12.000+moms

           Oversætter GPS --> DXF/DWG/DSFL ............................................... DKK 12.000+moms

           Oversætter DSFL <--> ESRI/ArcGIS/SDE/SHAPE, G/Tech, MapInfo......... DKK 17.000+moms

           Oversætter DXF/DWG/DGN/DSFL/GPS --> Maskinstyring ...................... DKK 30.000+moms

           LandCAD VASP - dannelse af VASP32- og VASPGPS-data (vandløb) ....... DKK 15.000+moms

           LandCAD Arkitekt - hentning af frie grunddata og bymodeller til AutoCAD, Revit, ArchiCad, QGIS .......

             gratis anskaffelse, årligt abonnement baseret på antal CAD-brugere i virksomheden:

             1-10 = 7.500/år, 11-25 = 15.000/år, 26-50 = 22.500/år, >50 = 30.000/år

             Obligatorisk LandCAD Arkitekt installations/undervisningsdag: kr. 7.600+rejse+moms

<

 

Der er ca. 150 LandCad®-kunder i ind- og udland, med tilsammen ca. 1600 brugere.


Vi tilbyder diverse ingeniør- og landinspektørmæssige ydelser.

 Download LandCAD

 Vi arbejder også med: Motorvejsplanlægning – den 3. Limfjordsforbindelse som østforbindelse

 

 

Om Aktieselskabet :

 

CVR-NR 12822103 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Udskrevet 23.01.2007 Kampmannsgade 1

1780 København V

 

 

E-post ckk@eogs.dk

 

 

SAMMENSKREVET RESUME

 

 

----------------------------------------------------------------------

SELSKABSNAVN:

 

 

TOFT-NIELSEN A/S

----------------------------------------------------------------------

Seneste Stiftelses-

registrering: 23.01.2007 dato: 01.02.1989

 

 

Seneste

vedtægtsdato: 22.01.2007

 

 

Binavne: TOFT-NIELSEN DATASYSTEMER A/S (TOFT-NIELSEN A/S)

LANDCAD A/S (TOFT-NIELSEN A/S)

 

 

Hjemsteds-

adresse: A.C. Jacobsensvej 29

9400 Nørresundby

 

 

Hjemsteds-

kommune: Aalborg

 

 

Formål: Selskabets formål er at drive handel med edb-udstyr og

programmer, rådgivning, investering, finansiering,

anden handel og anden dermed i forbindelse

stående virksomhed.

 

 

Aktiekapital: Kr. 500.000,00

 

 

Stiftere: A/S PSE NR. 1680

Kronprinsessegade 18

1306 København K

 

 

Bestyrelse: Advokat Jens Aage Jerslev

formand

Johan Langes Vej 15

8000 Århus C

 

 

Bente Underbjerg Toft-Nielsen

A.C. Jacobsens Vej 29

9400 Nørresundby

 

 

Jens Toft-Nielsen

A.C. Jacobsens Vej 29

9400 Nørresundby

 

Direktion: Jens Toft-Nielsen

A.C. Jacobsens Vej 29

9400 Nørresundby

 

 

Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en

direktør i fællesskab med 1 bestyrelsesmedlem

 

 

Selskabs-revisor: Lineo Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Langhøjvej 1

8381 Tilst

 

 

Regnskabsår: 01.07 - 30.06

 

 

Første regnskabsperiode: 01.02.1989 - 30.06.1990

 

 

Den juridiske enhed var tidligere registreret

under registreringsnummer A/S176969.

 

 

Registrering er sket.

 

 

 

 

©Toft-Nielsen A/S            WebMaster