Gårdbo Vindmøllepark - grøn vindenergi med lokale ejere    

 Vi arbejder på et nyt nordjysk landvindmølleprojekt med stort lokalt ejerskab.

Projektet indeholder p.t. op til 11 stk. 3 MW-møller på 130-140 m totalhøjde – vi holder bevidst højden nede.

Mindst 20% af parken udbydes til kostpris til naboer indenfor 4.5 km og efterfølgende til alle bosat i Frederikshavn kommune. Forudsat at du er over 18 år og privatperson.

Ved gennemførelse af projektforslaget oprettes samtidig en Grøn Fond i henhold til Lov om Vedvarende Energi (VE-loven). Gårdbo Vindmøllepark vil i sin nuværende form udløse et tilskud på ca. 2,9 mill. kr. til lokalområdet.

Frederikshavn kommune har afholdt VVM-foroffentlighedsfase i perioden 9. januar 2013 til 6. februar 2013. Der vil gå endnu et stykke tid, før de indkomne bemærkninger i foroffentlighedsfasen er politisk behandlet. Se mere herFølg med her på siden, der løbende bliver opdateret med tidsplan, dine rettigheder og fakta.- Naboer, der berøres, kan få erstatning for ejendommens værditab.

- Kommunen får via Grøn Ordning statstilskud til lokale initiativer, når møllerne opføres.

- Vi tilbyder medejerskab i Gårdbo Vindmøllepark, der opføres i henhold til VE-loven.

Vores vision er, at alle med interesse for vedvarende energi skal kunne være medejere af parken, forudsat at de opfylder betingelserne.

Du kan deltage med både en lille og en noget større investering. Mølleaktier udbydes til kostpris.Bak op om lokalt ejerskab til Gårdbo vindmøllepark.

Vær med til at undgå, at Gårdbo Sø bliver hjemsted for op til 250 meter høje testmøller.

VVM-foroffentlighedsfase – klik her

Naboorientering juni 2012 - klik her

VE-loven - vejledning fra Energistyrelsen - klik her

Vi har lavet en foreløbig 3D-visualisering til Google Earth. Vær opmærksom på, at læhegn, bygninger o.s.v. vises uden højde i Google Earth, hvorfor det ikke er muligt at se, fra hvilke vinkler og placeringer vindmøllerne vil være helt eller delvist skjult. I VVM-redegørelsen laves der derfor visualiseringer, hvor møllerne vises på baggrund af fotos fra udvalgte punkter. Foreløbig 3D-visualisering (kræver at Google Earth er installeret)

Kontakt projekterende :

Toft-Nielsen A/S

att. landinspektør Jens Toft-Nielsen

A.C. Jacobsens Vej 29

DK-9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 94 85

Web: http://www.toft-nielsen-as.dk/

Mail: gaardbo@toft-nielsen-as.dk

CVR-nr. 12 82 21 03

A/S reg.nr. 176 969Medlem af HubNorth - Nordjysk Vindteknologi Netværk - se mere på   Hub North hjemmeside